بخش کشاورزی

اردبیل، کشاورزی

 

1- وجود اراضی مرغوب کشاورزی (رتبه اول کاربری کشور) و تولید بیش از 4.5 میلیون تن انواع محصولات زراعی ، باغی و دامی (بیش از 4 درصد تولیدات کشور) و قابلیت افزایش آن به بیش از 6 میلیون تن تا سال 98 با توجه به احداث پایاب های استان – بنابراین توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی با دیدگاه صادرات محور بدلیل نزدیکی به آذربایجان، روسیه و کشورهای حوزه قفقاز بسیار اقتصادی خواهد بود. (صنایع تبدیلی و تکمیلی جزء عوامل مغفول مانده در کشور هست که بخش کشاورزی را دچار کم بازده نموده اگرچه در دولت تدبیر و امید برنامه های خوبی در حال اجرا هست بطوریکه میزان جذب مواد خام و توسعه صنایع تبدیلی در استان اردبیل از 500 هزار تن در سال 92 به 1 میلیون و 100 هزار تن در سال 95 رسیده است و این حوزه نیازمند سرمایه گذاری کلان می باشد که دارای ارزش افزوده بالا هم هست.

2- احداث کارخانجات روغن کشی با توجه به سیاست دولت برای کاهش وابستگی و توسعه کشت دانه های روغنی ( در سالجاری تولید 87 هزار تن انواع دانه های روغنی) – در دولت تدبیر و امید رشد بالا سه برابری را در کشت دانه های روغنی شاهد هستیم – این طرح دقیقا در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی می باشد (کاهش وابستگی، ارز آوری و افزایش ارزش افزوده)

3- احداث مجتمع های پرورش ماهی ( در حاشیه رودخانه ها و استخرهای دومنظوره) و مجتمع ماهیان خاویاری با دیدگاه صادراتی و تامین نیاز داخلی و سلامتی جامعه

4- احداث شهرک های کشاورزی و توسعه کشت متراکم گلخانه ای با توجه به بحران آب و خاک و نیز ارزش افزوده بالای این کشت – دولت برنامه های تشویقی ویژه ای چه از لحاظ تخصیص اراضی و ارایه تسهیلات و صدور مجوزها برای این طرح دارد

5- احداث مجتمع های بزرگ دامپروری ( گاو شیری و گوسفند و بز مولد) برای تولید شیر و گوشت قرمز به صورت زنجیر واحد با دیدگاه افزایش ارزش افزوده – صادرات محور نمودن محصولات (کشور های همسایه و روسیه بازار خوبی برای این محصولات تولیدی می باشد و تفاهم های خوبی در این زمینه با جمهوری اسلامی ایران در قالب کمسیون های مشترک اقتصادی صورت گرفته است)

6- احداث مجتمع های فرآوری میوه بصورت کنسانتره، پوره، میوه خشک، کمپوت – اگرچه برنامه های آغاز شده و حتی فراخوان سرمایه گذاری خارجی هم صورت گرفته اما بدلیل تولید بیش از 350 هزار تن انواع میوه جات و محدودیت نگهداری این محصولات توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی آن اهمیت داشته و دارای بازار های داخلی و خارجی بسیار مناسبی نیز هست و در صورت توسعه این صنایع شاهد ارزش افزوده این محصولات و ایجاد اشتغال پایدار هم خواهیم بود.

7- توسعه سردخانه های مدرن و انبارهای سرد مکانیزه ( بویژه برای سیب زمینی استان که سالانه بیش از 700 هزار تن تولید وجود دارد) به منظور تنظیم بازار و افزایش ارزش افزوده با حفظ کیفیت محصولات صادرات محور – توسعه ظرفیت سردخانه ها و انبارها در طی چند سال اخیر تا ظرفیت 310 هزار تن و وجود ظرفیت بالای سرمایه گذاری در این بخش- احداث زنجیر تولید و کشتارگاه و سردخانه مدرن گوشت سفید برای صادرات گوشت سفید به روسیه – احداث کارخانه فرنج فرایز برای حمایت از محصول سیب زمینی و وجود ظرفیت بالای سرمایه گذاری در بحث توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی سیب زمینی

8- توسعه کشت و فرآوری گیاهان دارویی ظرفیت زیادی برای سرمایه گذاری در این بخش وجود دارد که دارای ارزش افزوده بالایی در بازار های داخلی و خارجی می باشد- علاوه بر اهمیت این محصولات در سلامت جامعه، تولید محصولات متنوع دارویی، آرایشی، بهداشتی و صنعتی این بخش را از لحاظ ارزش افزوده دارای توجیه بالایی قرار داده است- دو کارخانه داروسازی در اردبیل راه اندازی شده است که یکی به بهره برداری رسیده و یکی با پیشرفت 40 درصدی در حال اجرای هست و چندین واحد بسته بندی و فرآوری گیاهان دارویی نیز با ظرفیت 20 هزار تن در طی سالهای اخیر به بهره برداری رسیده است.

9- تولید نهال ها و نهاده های اصلاح شده منطبق با شرایط جغرافیایی استان از ظرفیت های مناسب برای جذب سرمایه گذاری می باشد.

وجود فرودگاه در شهرستان های اردبیل و پارس آباد – بحث منطقه آزاد تجاری و منطقه ویژه اقتصادی- چشم انداز طرح راه آهن اردبیل

هم مرز بودن با کشور آذربایجان و وجود گمرکات استان و نزدیکی با گمرک آستارا و بندر انزلی، وجود پتانسیل های آگروتوریسمی، وجود کشت و صنعت های بزرگ در استان از جمله مواردی است که دیدگاه فعالیت های اقتصادی در استان اردبیل را با اهمیت نشان می دهد.

دانلود طرح های کشاورزی استان اردبیل از لینک های زیر استفاده نمایید:

اردبیل:

ﻛﺎﺷﺖ و ﭘﺮورش ﮔﻴﺎﻫﺎن دارویی

ﻃﺮح اﺣﺪاث ﺑﺎغ ﺻﻨﻮﺑﺮ

220طرح پرورش آلوئه ورا در گلخانه (20 هکتار)

ﻃﺮح ﺗﻮﻟﻴﺪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی آﺑﻴﺎری ﻛﺸﺎورزی

ﻃﺮح ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻟﻮﻟﻪ ﭘلی اﺗﻴﻠﻦ، ﭘﺮوﭘﻴﻠﻦ و اﺗﺼﺎﻻت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

ﻃﺮح ﻓﺮآوری و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻋﺴﻞ طبیعی

ﻃﺮح ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻮد ﻣﺮغی ﭘﻠﺖ ﺷﺪه

ﻃﺮح اﻧﺠﻤﺎد و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﭘﺎی ﻣﺮغ

ﻃﺮح ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮﻧﭻ ﻓﺮاﻳﺰر ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﻲ

ﻃﺮح ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ داﻣﻲ

ﻃﺮح ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻧﺎﻟﺖ ﺑﺘﻨﻲ آﺑﻴﺎری و اﺗﺼﺎﻻت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

ﻃﺮح ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻮدﻫﺎی ﻣﻴﻜﺮو و ﻣﺎﻛﺮو

ﻃﺮح ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻢ دﻓﻊ آﻓﺎت ﻧﺒﺎﺗﻲ

ﻃﺮح ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻤﻮم دﻓﻊ ﻋﻠﻒ ﻫﺎی ﻫﺮز

ﻃﺮح ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮاع ﭘﻤﭗ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ﭼﺎه ﻫﺎی ﻋﻤﻴﻖ

ﻃﺮح ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻢ دﻓﻊ آﻓﺎت ﻧﺒﺎﺗﻲ

 خلخال:

طرح کاشت و بسته بندی زعفران

ﻃﺮح ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﺗﺨﻢ ﮔﺬار

ﻃﺮح ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺮﺑﺎ و ﻣﺎرﻣﺎﻻد از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺮدرﺧﺘﻲ

 بیله سوار:

ﻃﺮح ﻛﺸﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ داﻧﻪ روغنی ﻛﻠﺰ

 پارس آباد:

ﻃﺮح ﻛﺸﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻋﻠﻮﻓﻪ ای (یونجه و جو)

ﻃﺮح اﺣﺪاث و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای (خیار، گوجه فرنگی ، فلفل دلمه ای ، بادمجان و توت فرنگی)

ﻃﺮح اﻳﺠﺎد واﺣﺪ ﺳﻮرﺗﻴﻨﮓ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی اﻧﻮاع ﻣﻴﻮه

ﻃﺮح اﺣﺪاث ﮔﺎوداری و ﭘﺮورش ﮔﺎو ﺷﻴﺮی

ﻃﺮح اﺣﺪاث ﮔﻮﺳﻔﻨﺪداری و ﭘﺮوارﺑﻨﺪی ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ

ﻃﺮح ﭘﺮورش زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ

ﻃﺮح اﻳﺠﺎد ﻣﺮﻛﺰ ﺟﻤﻊ آوری ﺷﻴﺮﺧﺎم ﮔﺎو

ﻃﺮح ﭘﺮورش ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮی آب ﺷﻴﺮﻳﻦ

ﻃﺮح ﭘﺮورش ﻣﺎهی ﺧﺎوﻳﺎری

ﻃﺮح ﺗﻮﻟﻴﺪ ادوات ﻛﺸﺎورزی

اﻳﺠﺎد ﻣﺮﻛﺰ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ (ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ)

 کوثر:

ﻃﺮح اﺣﺪاث ﺑﺎغ ﮔﺮدو

ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن ﻛﺸﺎورزی

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭼﺎی ﻛﻴﺴﻪ ای ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ

روﻏﻦ ﻛﺸﻲ از داﻧﻪ ﻫﺎی روﻏﻨﻲ

 مشگین شهر:

ﻃﺮح اﺣﺪاث ﺑﺎغ ﺑﺎدام

ﻃﺮح اﺣﺪاث ﺑﺎغ ﭘﺴﺘﻪ

ﻃﺮح ﭘﺮورش ﻣﺎهی ﻗﺰل آﻻ

ﻃﺮح ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻮره ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎغی

 نمین :

ﻃﺮح ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﺮﻗﻴﺎت ﮔﻴﺎﻫﺎن دارویی