پل سامیان

پل سامیان

این پل در مسیر ارتباطی شهر اردبیل به مغان و ارمنستان از طریق جاده قدیم مشکین شهر بر روی رودخانه قره سو واقع شده است پل تاریخی سامیان شامل شش دهانه با قوس های شاخ بزی و بدنه آجری و موج شکن های سنگی تشکیل شده است. این بنا متعلق به دوره صفویه می باشد در سال      1348  تحت شماره    874  در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.