خانه میرفتاحی

اردبیل، خانه میرفتاحی

خانه میرفتاحی

این بنا در بافت تاریخی اردبیل و در محله تازه میدان واقع شده است در سال 1250 هجری شمسی توسط حاج میر علی ساخته شده است. وارث بعدی ساختمان حاج میرفتاح میباشد که به نام او به خانه میرفتاحی معروف است. بنای مذکور بین سالهای1330-1327 ه.ش به دبیرستان نظامی اجاره داده شده که یادگارهایی نیز از این زمان روی دیوارها باقی مانده است. همچنین خانه میرفتاحی اولین دبیرستان دخترانه در زمان رضاشاه بوده، این بنا که متعلق به دوره قاجار میباشد در سال 1381 تحت شماره 6687 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

محله تازه میدان
اردبیل استان اردبیل IR
دریافت مسیریابی