آدرس:

اردبیل – چهارراه امام خمینی(ره) – استانداری اردبیل

کدپستی: 5613657948

تلفن تماس: 33252000 – 045

نمابر: 33232070 – 045 و 33231082 – 045